Holistiskt synsätt

[Holism (av grekiska holos, "hel", "odelad") är i allmän bemärkelse ett filosofiskt betraktelsesätt att helheten är större än summan av delarna och att ingenting kan beskrivas enskilt utan kontext. Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Holism]

För oss handlar det om att se klienten som en helhet. Vår roll är att vara närvarande, fokuserade, medkännande, förstående och redo att guida dig igenom det problem som du har stött på. Genom vår holistiska syn på juridiken kan vi hjälpa klienten till en bättre förståelse för sin för sin egen situation och skapa trygghet. Rättvisehuset tillhandahåller etiska, kompetenta juridiska tjänster med en strategi som kommer att stärka och balansera dig. Idén till Rättvisehuset har formats under en lång tid efter arbete inom näringsliv och efter Camillas föräldraledighet visste hon att hon ville kombinera sin juridiska utbildning med socialt arbete och coachning för att hitta en balans men också för att återinföra människors tro på att det finns en rättvisa och att juridiken är till för att hjälpa oss och inte stjälpa oss. Därför är det viktigt att alla människor har rätt att bli hörda och lyssnade till. Juristens roll förändras i takt med samhällets behov och kommer att fortsätta att utvecklas och ge en möjlighet att läka andra genom att företräda sin klient med lyhörd kompetens.