Om oss

Rättvisehuset startades 2016 av Camilla Ödman. Syftet är att göra juridiken tillgänglig för den enskilda med allra störst behov och hjälpa den enskilda att bli hörd för en mäktig motpart såsom myndigheter och enskilda bolag som utnyttjar sin ställning. Vi tar hand om dig och ditt ärende och bistår med de konkreta insatser som behöver göras, oavsett om det handlar om att överklaga ett myndighetsärende eller närvara på ett möte med din handläggare.

 

Är du i behov av juridisk hjälp?
Kontakta oss.