Våra tjänster

Vi kan hjälpa dig med råd, stöd och praktisk hjälp framförallt när det gäller myndighetsrelaterade frågor, men också ärenden mellan dig och en privat aktör. Efter vårt första samtal gör vi en samlad bedömning av din situation och går igenom med dig vad du behöver hjälp med.
Exempel på situationer kan vara:

  • Du har hamnat mellan stolarna i kontakt med en myndighet och blir bollad fram och tillbaka, och ingen verkar ta ansvar.
  • Du har fått ett beslut från en myndighet som du inte förstår.
  • Du är en äldre person som har blivit vilseledd av en teleoperatör eller dess återförsäljare.

 

Detta, och mycket mer kan vi hjälpa till med.